Производство

Ние сме на Ваше разположение

От разработката до следпродажбеното обслужване - като производител на електронни изделия и доставчик на услуги в областта на електрониката, ние Ви предлагаме пълната гама дейности в областта на електронното производство и сервиз (Electronic Manufacturing Services).

От прототипа до серийното производство - през целия жизнен цикъл на продукта Вие ще бъдете придружени от надежден партньор. Това е интердисциплинарен екип, състоящ се от търговец, доставчик и техник. Тези наши специалисти ще се занимават персонално с Вашите изделия и ще бъдат винаги на Ваше разположение.

Услуги

В допълнение към производствените процеси за повърхностен (SMT) и конвенционален (THT) монтаж, ние сме в състояние да доставяме готови и функционално тествани изделия в опаковки за крайни клиенти.